måndag 8 november 2010

Tänk, var tredje person du möter på stan har kondylom

Kondylom orskas av ett virus som smittar från underlivet vid främst sexuell kontakt. Det är en väldigt vanlig infektion -hela 33% av yngre människor är bärare av kondylom!! Könssjukdomen kan ge upphov till könsvårtor. Många vet inte om att de har haft eller har vårtvirusinfektionen eftersom det vanligaste är att man inte får några vårtor alls.

Vårtor som uppträder kan vara millimeter- till centimeterstora, enstaka eller flera. Om du hittar vårtor och misstänker dig ha kondylom kan du låta dig bli undersökt av en specialist. Det finns inget rutintest för kondylom som för t.ex. HIV och klamydia. Det finns heller inget läkemedel för att bota kondylom. Behandlingen mot kondylom hjälper till att ta bort könsvårtorna, på så sätt kan kroppen fortare ta hand om viruset. Med tiden lär sig kroppen att kontrollera vårtviruset. Vilken typ av behandling man får beror på hur vårtorna ser ut och vart de sitter. Undersökningen och behandlingen är inte gratis.

Det finns flera olika typer av kondylomvirus. Det finns inget samband mellan cancer och den typ av virus som ger synliga vårtor. Vissa andra virustyper kan i sällsynta fall ge upphov till livmoderhalscancer. Just därför är det viktigt att kvinnor går på cellprovskontroll regelbundet.

Eftersom kondylom kan uppkomma på och runt könsorganet hos män och kvinnor kan det vara svårt att helt utesluta risken för att smittas av viruset. Du kan ha säkrare sex med kondom eller femidom som hittills är det bästa skydd mot att sprida kondylom vidare. (Det förutsätter att preventivmedlet täcker just det området där vårtorna sitter.)

Kondylom är ingen könssjukdom som ingår i smittskyddslagen. Det innebär att du inte har en skyldighet att berätta om du bär viruset för din sexpartner. Däremot kan man göra det av moraliska skäl så att ni gemensamt kan skydda er och ha säkrare sex.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar