fredag 25 september 2009

Om normbrytande sexualitet och Petra Östergrens bok

I Petra Östergrens bok ”Porr, horor och feminister” (2006) diskuterar författaren synen på sexualitet utifrån Gayle Rubins teorier om ”sexhierarkier”. Rubin menar att vi tar avstånd från sex och sexualitet som bryter mot normen och att vi reagerar negativt mot detta. Framförallt handlar det om att vi jämför med vår egen sexualitet och våra egna sexuella preferenser som vi anser vara de ”rätta”. Det som är annorlunda skrämmer många människor.

Rubin menar att sexhierarkin upprätthålls med belöning för dem som håller sig innanför normen och bestraffning för dem som faller utanför. Religiösa traditioner har också varit en bidragande faktor till att hierarkin har upprätthållits, något som numera bytts ut mot medicinska och psykiatriska teorier. De som bryter mot de sexuella normerna anses farliga. 

För att illustrera vad som anses ”normalt” vad gäller sexualitet använder sig Rubin av en modell med två cirklar, där den inre representerar vad som anses ”normalt” och den yttre vad som anses ”avvikande”. I den inre cirkeln hittar man bl.a. sex inom äktenskapet, gratis, monogamt, utan porr, inom förhållandet och ”vaniljsex” (”vanligt” sex). I den yttre cirkeln finns sex i synd, mot betalning, promiskuöst, med porr, tillfälligt och s/m. 

Östergren diskuterar också kulturella script när det handlar om sex. Det handlar om att utifrån normerna ställa sig frågor som; när, var, hur, varför och med vem man kan ha sex? Utifrån dessa kulturella normer, som att det t.ex. är ok att ha sex hemma men inte på offentliga platser eller att om syftet är njutning är det okej, men så fort det handlar om att tjäna pengar är det inte det, formas samhällets sexmoral. 

Hur sexualitet skapas och varför människor eftersträvar olika saker i sin sexualitet och i sina relationer är en mycket svår fråga. Jag tror att normer i samhället till viss del kan begränsa människor i sökandet efter sin sexualitet, men jag tror inte att vi har någon ”inre kärna”, som vi strävar efter att finna. Jag tror att våra sexuella preferenser och vår sexualitet är föränderlig, liksom vår könsidentitet. 

Text: Filippa Zandén- Sfss/Safe

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar